top of page

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอละแม

ที่อยู่ สำนักงาน สาธารณสุขอำเภอละแม 90/1 ม.9 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170
โทร 077559113 ,FAX 077559493
E-mail sso.lamae@gmail.com   

bottom of page